خشایار عسکری

 

 1. تصویر ساخته شده با قلم مو های نقاشی؛ این تصویر مایکل جکسون میباشد
 2. بزرگترین Cheesecake (کیک پنیری) دنیا در مکزیک
 3. بزگترین Meatball (یک نوع غذای گوشتی شبیه کوفته خودمان)

 4. کوتاه قدترین مرد دنیا در کنار بلندترین مرد دنیا، بلند قدترین مرد دنیا رکورد خود را قبلا ثبت کرده است و در این ثبت رکورد صرفا جهت مقایسه این شخص با کوتاه ترین مرد دنیا حصور پیدا کرده است

  بزرگترین توپ ساخته شده، این توپ از نوارهای پلاستیکی ساخته شده است

  بزگترین کیک عسلی، گردویی و خامه ای دنیا، برای تهیه این کیک ۱۷۰۰ کیلوگرم عسل، ۱۷۰۰ کیلوگرم پودر کیک و ۱۰۰۰ کیلوگرم گردو مصرف شده است

  بزرگترین کلکسیون دار عروسک های پوکمن (یک شخصیت کارتونی)

  رکورد بیشترین مقدار Hot Chocolate به حجم ۱۸۹۲ لیتر

  کشیدن اتوبوس با موی سر

  رکورد بیشترین ظرف های غدا در یک مکان

  پیرترین دوقلوهای جهان، این دو پیرزن چینی ۱۰۴ سال سن دارند

  بلندترین مرد جهان در کنار بزرگترین کیک زنجفیلی جهان

  بزگترین سالاد دنیا در لبنان

  بزرگترین پیراهن ساخته شده در فلسطین

  بلندترین برج دنیا در دبی با نام برج خلیفه با ارتفاعی معادل ۸۲۴,۵۵ متر

 5. بیشترین چراغ های بالنی فانوسی در اندونزی

  1. حسین
  بیشتر از آب تشنه لبیک بود.....افسوس که به جای افکارش زخم هایش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی جلوه دادند. (دکتر شریعتی)

  ****************************************
  جیرجیرک به خرس گفت دوستت دارم .خرس جواب داد: الان می خواهم بخوابم.خرس به خواب زمستانی رفت و هرگز نفهمید عمر جیرجیرک فقط سه روز است.
  ****************************************
  1. بیشتر از آب تشنه لبیک بود.....افسوس که به جای افکارش زخم هایش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی جلوه دادند. (دکتر شریعتی)

  ****************************************
  جیرجیرک به خرس گفت دوستت دارم .خرس جواب داد: الان می خواهم بخوابم.خرس به خواب زمستانی رفت و هرگز نفهمید عمر جیرجیرک فقط سه روز است.
  ****************************************

  ****************************************
  جیرجیرک به خرس گفت دوستت دارم .خرس جواب داد: الان می خواهم بخوابم.خرس به خواب زمستانی رفت و هرگز نفهمید عمر جیرجیرک فقط سه روز است.
  ****************************************
  1. ****************************************
   جیرجیرک به خرس گفت دوستت دارم .خرس جواب داد: الان می خواهم بخوابم.خرس به خواب زمستانی رفت و هرگز نفهمید عمر جیرجیرک فقط سه روز است.
   ****************************************

+   خشایار عسکری ; ٢:٠٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳٩٠

رمز بازی GTA برای PSP

 


Playstation 2:

Armor:
While playing, press Up, Down, Left, Right, Square, Square, L1, R1.

Weapons (tier 1):
While playing, press Left, Right, X, Up, Down, Square, Left, Right.

Weapons (tier 2):
While playing, press Left, Right, Square, Up, Down, Triangle, Left, Right.

Weapons (tier 3):
While playing, press Left, Right, Triangle, Up, Down, Circle, Left, Right.

Destroy all cars:
While playing, press L1, R1, R1, Left, Right, Square, Down, R1.

Faster game time:
While playing, press R1, L1, L1, Down, Up, X, Down, L1.

Slower game play:
While playing, press Left, Left, Circle, Circle, Down, Up, Triangle, X.

Faster game play:
While playing, press Left, Left, R1, R1, Up, Triangle, Down, X.

$250,000:
While playing, press Up, Down, Left, Right, X, X, L1, R1.

Full health:
While playing, press Up, Down, Left, Right, Circle, Circle, L1, R1.

Lower wanted level:
While playing, press Up, Right, Triangle, Triangle, Down, Left, X, X.

Raise wanted level:
While playing, press Up, Right, Square, Square, Down, Left, Circle, Circle.

Overcast weather:
While playing, press Left, Down, L1, R1, Right, Up, Left, Square.

Rainy weather:
While playing, press Left, Down, L1, R1, Right, Up, Left, Triangle.

Foggy weather:
While playing, press Left, Down, Triangle, X, Right, Up, Left, L1.

Sunny weather:
While playing, press Left, Down, R1, L1, Right, Up, Left, Circle.

Clear weather:
While playing, press Left, Down, R1, L1, Right, Up, Left, X.

Pedestrians attack:
While playing, press Down, Triangle, Up, X, L1, R1, L1, R.

Pedestrians have weapons:
While playing, press Up, L1, Down, R1, Left, Circle, Right, Triangle.

Pedestrians riot:
While playing, press R1, L1, L1, Down, Left, Circle, Down, L1.

Pedestrian enters your vehicle:
While driving, press Down, Up, Right, L1, L1, Square, Up, L1.

Spawn Rhino tank:
While playing, press Up, L1, Down, R1, Left, L1, Right, R1.

Spawn Trashmaster:
While playing, press Down, Up, Right, Triangle, L1, Triangle, L1, Triangle.

Destroy all cars:
While playing, press L1, R1, R1, Left, Right, Square, Down, R1.

Perfect handling:
While playing, press Down, Left, Up, L1, R1, Triangle, Circle, X. While playing, press L3 to jump.

Chrome traffic:
While playing, press Right, Up, Left, Down, Triangle, Triangle, L1, R1.

Traffic avoids you:
While playing, press Up, Up, Right, Left, Triangle, Circle, Circle, Square.

Pedestrians follow you:
While playing, press Right, L1, Down, L1, Circle, Up, L1, Square.

Commit suicide:
While playing, press Right, Right, Circle, Circle, L1, R1, Down, X.

PSP:

Armor:
While playing, press Up, Down, Left, Right, Square, Square, L, R.

Weapons (tier 1):
While playing, press Left, Right, X, Up, Down, Square, Left, Right.

Weapons (tier 2):
While playing, press Left, Right, Square, Up, Down, Triangle, Left, Right.

Weapons (tier 3):
While playing, press Left, Right, Triangle, Up, Down, Circle, Left, Right.

Destroy all cars:
While playing, press L, R, R, Left, Right, Square, Down, R.

Faster game time:
While playing, press R, L, L, Down, Up, X, Down, L.

Slower game play:
While playing, press Left, Left, Circle, Circle, Down, Up, Triangle, X.

Faster game play:
While playing, press Left, Left, R, R, Up, Triangle, Down, X.

$250,000:
While playing, press Up, Down, Left, Right, X, X, L, R.

Full health:
While playing, press Up, Down, Left, Right, Circle, Circle, L, R.

Lower wanted level:
While playing, press Up, Right, Triangle, Triangle, Down, Left, X, X.

Raise wanted level:
While playing, press Up, Right, Square, Square, Down, Left, Circle, Circle.

Overcast weather:
While playing, press Left, Down, L, R, Right, Up, Left, Square.

Rainy weather:
While playing, press Left, Down, L, R, Right, Up, Left, Triangle.

Foggy weather:
While playing, press Left, Down, Triangle, X, Right, Up, Left, L.

Sunny weather:
While playing, press Left, Down, R, L, Right, Up, Left, Circle.

Clear weather:
While playing, press Left, Down, R, L, Right, Up, Left, X.

Pedestrians attack:
While playing, press Down, Triangle, Up, X, L, R, L, R.

Pedestrians have weapons:
While playing, press Up, L, Down, R, Left, Circle, Right, Triangle.

Pedestrians riot:
While playing, press R, L, L, Down, Left, Circle, Down, L.

Pedestrian enters your vehicle:
While driving, press Down, Up, Right, L, L, Square, Up, L.

Spawn Rhino tank:
While playing, press Up, L, Down, R, Left, L, Right, R.

Spawn Trashmaster:
While playing, press Down, Up, Right, Triangle, L, Triangle, L, Triangle.

Destroy all cars:
While playing, press L, R, R, Left, Right, Square, Down, R.

Perfect handling:
While playing, press Down, Left, Up, L, R, Triangle, Circle, X. While playing, press Down to jump.

Black traffic:
While playing, press L, R, L, R, Left, Circle, Up, X.

Chrome traffic:
While playing, press Right, Up, Left, Down, Triangle, Triangle, L, R.

Traffic avoids you:
While playing, press Up, Up, Right, Left, Triangle, Circle, Circle, Square.

Pedestrians follow you:
While playing, press Right, L, Down, L, Circle, Up, L, Square.

Upside down:
While playing, press Square, Square, Square, L, L, R, Left, Right.

Upside down (alternate):
While playing, press Left, Left, Left, R, R, L, Right, Left.

Commit suicide:
While playing, press Right, Right, Circle, Circle, L, R, Down, X.

25% of multi-player bonuses unlocked:
While playing, press Up, Up, Up, Square, Square, Triangle, R, L.

50% of multi-player bonuses unlocked:
While playing, press Up, Up, Up, Circle, Circle, X, L, R.

75% of multi-player bonuses unlocked:
While playing, press Up, Up, Up, X, X, Square, R, L.

100% of multi-player bonuses unlocked:
While playing, press Up, Up, Up, Triangle, Triangle, Circle, L, R.

+   خشایار عسکری ; ۱:٥٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳٩٠

رمز های بازی GTA IV برای XBOX360

 

 

 


The Lost and The Damned
To enter a cheat code, bring up your phone by pressing Up, then Up again to access the keypad.

Get Health & Weapons:
Call 482-555-0100 on your phone.

Get Health & Armour:
Call 362-555-0100 on your phone.

Get Weapons, Tier 1:
Call 486-555-0100 on your phone.

Get Weapons, Tier 2:
Call 486-555-0150 on your phone.

Remove Wanted Level:
Call 267-555-0100 on your phone.

Raise Wanted Level:
Call 267-555-0150 on your phone.

Spawn Burrito:
Call 826-555-0150 on your phone.

Spawn Double T:
Call 245-555-0125 on your phone.

Spawn Hakuchou:
Call 245-555-0199 on your phone.

Spawn Hexer:
Call 245-555-0150 on your phone.

Spawn Innovation:
Call 245-555-0100 on your phone.

Spawn Slamvan:
Call 826-555-0100 on your phone.

Unlock Sawed-off Shotgun in your safehouse:
Complete 10 gang wars.

Unlock Automatic Pistol in your safehouse:
Complete 20 gang wars.

Unlock Carbine Rifle in your safehouse:
Complete 30 gang wars.

Unlock Assault Shotgun in your safehouse:
Complete 40 gang wars.

Unlock Grenade Launcher in your safehouse:
Complete 50 gang wars.


The Ballad of Gay Tony
To enter a cheat code, bring up your phone by pressing Up, then Up again to access the keypad.

Get a Parachute:
Call 359-555-7272 on your phone.

Super Punch:
Call 276-555-2666 on your phone.

Explosive Sniper Rounds:
Call 486-555-2526 on your phone.

Get Health & Weapons:
Call 482-555-0100 on your phone.

Get Health & Armour:
Call 362-555-0100 on your phone.

Get Weapons, Tier 1:
Call 486-555-0100 on your phone.

Get Weapons, Tier 2:
Call 486-555-0150 on your phone.

Remove Wanted Level:
Call 267-555-0100 on your phone.

Raise Wanted Level:
Call 267-555-0150 on your phone.

Change Weather:
Call 468-555-0100 on your phone.

Spawn Floater:
Call 938-555-0150 on your phone.

Spawn Akuma:
Call 625-555-0200 on your phone.

Spawn Vader:
Call 625-555-3273 on your phone.

Spawn APC:
Call 272-555-8265 on your phone.

Spawn Buzzard:
Call 359-555-2899 on your phone.

Spawn Bullet GT:
Call 227-555-9666 on your phone.

Spawn Annihilator:
Call 359-555-0100 on your phone.

Spawn Jetmax:
Call 938-555-0100 on your phone.

Spawn NRG-900:
Call 625-555-0100 on your phone.

Spawn Sanchez:
Call 625-555-0150 on your phone.

Spawn FIB Buffalo:
Call 227-555-0100 on your phone.

Spawn Comet:
Call 227-555-0175 on your phone.

Spawn Turismo:
Call 227-555-0147 on your phone.

Spawn Cognoscenti:
Call 227-555-0142 on your phone.

Spawn Super GT:
Call 227-555-0168 on your phone.

+   خشایار عسکری ; ۱:٥۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳٩٠

به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com

+   پرشین بلاگ ; ۱:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳٩٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir